بازاریابی موتور جستجو

با رشد روز افزون فضای آنلاین و توسعه تجارت الکترونیک و همچنین رقابت کسب و کارها در این فضای پویا، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال به عنوان دو اصل مهم از اصول گسترش کسب و کار، اهمیتی دو چندان یافته است. تبلیغات پولی و بازاریابی در موتورهای جستجو یکی از موثرترین کانال های ارتقاء یک بیزینس اینترنتی و گسترش سهم بازار می‌باشد.