دیجیتال برندینگ

امروزه برند به یکی از مهم ترین مباحث کسب و کار ها تبدیل شده است بطوریکه کسب و کار ها تلاش می کنند با روش های سنجش ارزش برند، ارزش برند خود را محاسبه کرده و آن را به عنوان دارایی در ترازنامه و صورت های مالی خود منعکس کنند. برند مهم ترین عاملی است که شما را از رقبایتان متمایز می کند و ارزشی بیش از تجهیزات و دارایی های مادی به سازمان شما می دهد. به پشتوانه برند است که وفاداری مشتریان، سودآوری و در نهایت موفقیت نصیب افراد و کسب و کار ها می شود.